הודעות ותזכורות חשובות בכל הנושאים

 

האם מותר לפטר עובד בזמן שהוא בחופשת מחלה?

 בשל פניות רבות של לקוחות בעניין זה להלן חידוד הנושא:

על פי החוק אסור לפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה כל עוד העובד זכאי לנצל את התקופה הצבורה לו לדמי מחלה. התקופה המכסימלית לצבור ימי מחלה היא 90 יום. התשלום יהיה עבור הימים שצבר העובד או 90 יום לפי הנמוך. עובד צובר 1.5 יום מחלה בתשלום עבור כל חודש עבודה מלא. רק לאחר ניצול חופשת המחלה יהיה אפשר לתת לעובד הודעת פיטורין וכולל הודעה מוקדמת. יש מס' חריגים לכלל זה והם כדלקמן:

 1. מקום  העבודה של העובד נסגר.
 2. אם המעביד פשט את הרגל ואם הוא תאגיד, ניתן בעניינו צו פירוק.
 3. המעביד הודיע על כוונתו לפטר את העובד תוך מתן הודעה מוקדמת בטרם נעדר העובד מעבודתו עקב מחלתו.

 לעובד יש אפשרות לתבוע מהמוסד לביטוח לאומי גמלת הבטחת הכנסה או נכות במידה והוא עומד בדרישות החוק. אם לעובד יש ביטוח אי כושר עבודה במסגרת העבודה או באופן פרטי כדאי לו לבדוק זכאות לתשלום על פי תנאי הפוליסה.

סוף טוב  למאבק של בני זוג נשואים שעובדים בעסק המשותף

מהפכה – שר האוצר הפגין אומץ לב ונכנע לדרישות הציבור וללחץ שהופעל על ידי הלשכות המקצועיות, יועצי המס, רואי החשבון ועורכי הדין, וביום 11/12/2013 ועדת הכספים אישרה את הנוסח של החוק החדש כפי שהוצע על ידי ועדת השרים לענייני חקיקה בדבר ביטול החוק המנדטורי המונע מבני זוג העובדים יחד בעסק משותף חישוב מס נפרד על הכנסתם. את הצעת החוק הישנה פירטנו במבזק מיום 09/06/2013. חברי ועדת הכספים נלחמו עד לרגע האחרון בניסיונות של רשות המיסים לשים "מוקשים" בחוק והתוצאה הסופית היא ביטול עיוות היסטורי ואפליה מתמשכת של זוגות נשואים כשהשורה התחתונה היא חסכון של עשרות אלפי שקלים במס ההכנסה.

להלן תמצית של הדברים החשובים בחוק שאושר:

 1. החוק יוחל מיום 1.1.2014  ולא עבור השנים שעברו. (בשורה לא טובה לזוגות שמשכו משכורת מעל התקרה שהייתה בחוק, אבל ישלמו רק את חוב המס קרן בלי הצמדה ריבית וקנס).
 2. אין יותר הגבלה של סכום המשכורת/הכנסה המגיע  לבן או בת הזוג!! ויחול חישוב מס נפרד לכל אחד. לא צריך להודיע לפקיד השומה על עבודת בן או בת הזוג בעסק ובוטלה מגבלת שעות העבודה.
 3. עבודתו של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה באותו העסק.
 4. כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה אשר תואמת ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה באותו העסק.
 5. אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג, בית המגורים צריך לשמש באופן קבוע את אותו עסק ומרבית פעילות העסק צריכה להיעשות בו.

למי שמעוניין לקרוא את הודעת הכנסת בדיון ולהתרשם מהלכי הרוח , לחץ כאן. להודעת הכנסת לאחר האישור הסופי של החוק ביום 30.12.2013 , לחץ כאן.

רצ"ב לינק להופעתו בטלוויזיה של נשיא לשכת יועצי המס מר ירון גינדי , ממובילי המאבק,  בנוגע לחישוב נפרד, 3 דקות בלבד – שווה צפייה

בתחילת ינואר 2014 יתואמו פגישות עם לקוחות המשרד הנוגעים בדבר.

(19/12/2013)

תשלום המס הצפוי בגין שנת 2013

עד ליום 31/1/2014 ניתן לשלם את המס או יתרתו , שצפוי להיות משולם בגין הדו"ח לשנת המס 2013 וזאת מבלי תוספת של ריבית והצמדה. תשלום המס עד ליום 28/2/2014 יזכה בהנחה של 50% מהריבית וההצמדה. לקוחות המעוניינים לשלם את המס, מוזמנים לתאם פגישה לבדיקת חבות המס הצפויה.
(12/12/2013)

תשלום המס בגין השכרת דירות בשיעור של 10%

הנני להזכירכם כי המועד האחרון לתשלום המס בגין השכרת דירות למגורים במסלול ה – 10% הוא יום ה- 31 לינואר 2014.  אי תשלום במועד יגרום לאיבוד ההטבה לתשלום המס המופחת.

(12/12/2013)

ממשיכה האפלייה לזוגות נשואים שעובדים בעסק משותף

עד עתה ועל פי סעיף 66(ה) לפקודה, התיר מס הכנסה לתת משכורת בחישוב מס נפרד, לבת או בן הזוג בעסק המשותף בסכום שנתי, מעודכן לשנת המס 2013, בסך של 49,680 שקל בלבד. סעיף 66(ה) נכנס לתוקף משנת המס 2004 בעקבות פס"ד משנת 2003 רון קלס נגד פ"ש ת"א 4,  ומאז ועד היום הסכום השנתי שמעודכן ומותר לחישוב מס נפרד לבני –זוג נשואים בעסק משותף, הוא בבחינת "לעג לרש".  מדובר באפליה מתמשכת, ובעיקר אפליית נשים, שלאחר מאבק ממושך עומדת לבוא על סיומה בשינוי חקיקה, גרוע בלשון המעטה. על פי תזכיר הצעת החוק, סכום המשכורת לבן/בת הזוג יוגדל בהדרגה כדלקמן: שנת 2014 – 60,000 שקל, 2015 – 70,000 שקל, שנת 2016 – 90,000 שקל ושנת המס 2017 –  108,000 שקל. כמו כן אם בן או בת הזוג מחזיקים לחוד או ביחד פחות מ – 25%  מהשליטה בחברה או בשותפות, לא תחול ההגבלה הנ"ל ויהיו זכאים למשכורת בחישוב נפרד ללא הגבלה בכלל. כיום שיעור ההחזקה הוא 10%. כמובן שמהלך החקיקה יביא למשפחה חיסכון נוסף של אלפי שקלים במקום תשלום למס הכנסה, אבל הוא לא פותר עיוותים ואפליות רבות מול זוגות לא נשואים. על תזכיר החוק הנוכחי יש תרעומת ציבורית נוקבת ובראשה ראשי לשכת עורכי הדין, נשיאי ארגון העצמאיים ולשכת יועצי המס שלטענתם מדובר ב- "קנס נישואים" , הימשכות של אפליית נשים ועוד טענות כבדות משקל אחרות כשהמסר שמועבר לציבור הוא – "אל תתחתנו". לקוחות המשרד שהם בני זוג נשואים ויש להם עסק משותף או שאחד מהם עובד בעסק המשותף יעודכנו ברמה האישית כיצד להתכונן לשינוי החקיקה.  לחץ כאן – לקריאת תזכיר הצעת חוק לתיקון סעיף 66 לפקודה.  לחץ כאן – לתגובת לשכת עורכי הדין לתזכיר החוק לחץ כאן – לפירוט ההכנסה לחישוב נפרד משנת 2004 לפי סעיף 66(ה) לפקודה

 (9/6/2013)

ביקורות של משרד התעשייה והמסחר בעסקים בעניין זכויות עובדים

לאחרונה מתרבות בישראל הביקורות של משרד התמ"ת בעסקים בעקבות החוק להגברת האכיפה על דיני עבודה. לא ידוע לי על אכיפה מוגברת באילת אבל כל מעביד  חשוף לביקורת ורצוי מאד שתהיו מוכנים לכך כי מדובר בקנסות בלתי הגיוניים שעלולים למוטט בעלי עסקים. מעבר למילוי החובות כלפי העובדים עליכם להציג בבית העסק במקום גלוי ובולט מודעה בדבר חוק שכר מינימום. אם אתם מעסיקים פחות מ- 6 עובדים אתם רשאים לחלופין למסור את המודעה ביחד עם תלוש השכר הראשון ופעם נוספת ששכר המינימום במשק משתנה. בימים הקרובים נשלח אליכם בדוא"ל את נוסח המודעה כשנקובים בה סכומי שכר המינימום העדכניים במשק ויש באפשרותכם לקבל את נוסח המודעה במשרד. על מנת לחדד את החובות החלים עליכם כמעסיקים קראו את המאמרים שכתבתי באתר בעניין זה.   לחץ כאן – להדפסת מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד.  לחצו כאן למאמר בעניין החוק להגברת האכיפה    לחצו כאן למאמר בעניין תיקון 24 לחוק הגנת השכר

 (6/6/2013)

שינוי בשיעור המע"מ במשק

החל מיום 2/6/2013 עלה שיעור המע"מ במשק על עסקה או יבוא טובין,  מ- 17% ל- 18%. למרות שאין מע"מ באילת ייתכן ומכרתם סחורה ונתתם שירות מחוץ לאילת וטרם נמסרה הסחורה ו/או נתקבלה התמורה ויש להתייחס לשינוי באחוז המע"מ בעסקאות כאלה וגם אחרות. בכל מקרה של ספק בעניין קביעת המע"מ בעסקה צרו קשר עם המשרד להתייעצות. ברשות המס פרסמו הנחיות, הבהרות ותשובות לשאלות בעניין קביעת שיעור המע"מ.  לחצו כאן – להנחיות בקביעת שיעור המע"מ

(30/5/2013)

המוסד לביטוח לאומי משלם גמלה בשל תאונות אישיות גם לעצמאיים.

לאור מספר מקרים של לקוחות המשרד שנפגעו ב – "תאונות אישיות" ולא הביאו זאת לידיעת המשרד בשל המחשבה שאין על כך כיסוי ממלכתי ביטוחי, ברצוני לבאר בתמציתיות את כוונת המחוקק בנושא.
"תאונה אישית" – היא תאונה שבה מאבדים את כושר העבודה אבל היא אינה תאונת עבודה או תאונת דרכים. לדוגמא: נפילה בעת טיול ברחוב או בבית, בישראל ובחו"ל שגרמה לשבר ברגל ולפיכך לאובדן כושר התיפקוד. במקרה כזה, ביטוח לאומי משלם דמי תאונה בשיעור של 75% מהשכר ובתנאי שאין כל זכות לתשלום מכוחו של חוק אחר. המבוטח הוא כל אדם, שהוא תושב ישראל, ושמלאו לו 18 שנים ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה, כולל עקרת בית.
הקצבה לפי חוק זה משולמת לכל היותר בעד 90 יום של אבדן כושר התפקוד. דגשים חשובים: יש להיבדק אצל רופא תוך 72 שעות ולהגיש את התביעה תוך 90 יום מרגע התאונה. על יום התאונה אין תשלום.
להלן מגבלות התשלום על פי החוק:
1. שכיר ועצמאי – אם מספר ימי "אובדן כושר התיפקוד" לא עלה על 12 ימים – ישולמו למבוטח דמי תאונה בעד הימים, שמן היום השלישי, אשר עבר מיום היפגעותו בתאונה ואילך.
2. שכיר ועצמאי – אם מספר ימי "אובדן כושר התיפקוד" עלה על 12 ימים ישולמו למבוטח דמי תאונה גם בעד שני הימים הראשונים שמיום היפגעותו בתאונה ואילך.
3. למי שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי, לרבות עקרת בית, לא ישולמו דמי תאונה בעד 14 הימים הראשונים שלאחר יום התאונה.
לידיעת המעסיקים: חשוב לדעת שבמקרה שעובד נמצא באי כושר עבודה בשל "תאונה אישית", חובת התשלום חלה על המעסיק עד לגובה יתרת ימי המחלה הצבורים לעובד. ביטוח לאומי "נכנס לתמונה" רק לאחר שהיתרה נוצלה והעובד עדיין באי כושר עבודה.
סיכומו של דבר: אני מקווה שלא תזדקקו לגמלה מסוג זה, אך חשוב שתדעו שהיא קיימת. הנכם מתבקשים להיעזר במשרד לצורך קבלת ייעוץ פרטני והגשת תביעה בעת הצורך.           לחצו כאן להדפסת טופס תביעה לתשלום דמי תאונה
(24/05/2013)

הדגשים בעת פיטורי עובד

על פי ההלכה הפסוקה יש לקיים הליך של שימוע בעת פיטורי עובד גם במגזר הפרטי. אין הוראות ברורות בעניין והסנקציות נקבעות על פי דעת השופטים וקשה לחזותם מראש. אני ממליץ לזמן את העובד לישיבה שתקבע למועד מוסכם ולתת לו את ההזדמנות להשמיע את דברו טרם פיטוריו. הליך זה חייב להיות כנה ואמיתי, ולא כדי לצאת ידי חובה. רצוי מאד לתעד את הישיבה ולרשום פרוטוקול כשהוא חתום ע"י שני הצדדים. בתי המשפט קנסו מעסיקים בסכומים של עשרות אלפי שקלים בגין אי עריכת שימוע. להלן חובות נוספים שיש לקיים:

 1. מתן הודעת פיטורין בכתב כולל ימי הודעה מוקדמת לעובד, עם קבלת החלטת הפיטורין.
 2. ביצוע גמר חשבון מפורט ותשלום של יתרות חופשה והבראה בתלוש השכר האחרון.
 3. תשלום פיצויי פיטורין אם מגיע, תוך 14 יום.
 4. אם ישנו תשלום של פיצויים לעובד – עריכת טופסי 161 עובד ומעביד והחתמתם במס הכנסה.
 5. מתן הודעה לקופת הגמל תוך 15 יום, על שחרור כספי פיצויי הפיטורים לטובת העובד.
 6. מסירת אישור בכתב לעובד, תוך 14 יום מיום שפוטר או לבקשתו תוך 7 ימים , בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד מעביד.
 7. מומלץ להחתים את העובד על כתב קבלה וסילוק.
 8. מומלץ למסור תלושי שכר וטופסי 106 החסרים לעובד והחתמתו על כך.

 המבזק מאד תמציתי אך ממצה את זכויות העובד. אי  קיומו של שימוע הוא עילה לתביעה ואי מילוי אחר הסעיפים 1 עד 6 גורר קנסות מנהליים משמעותיים.

(21/5/2013)

המצאת אישורי תושב אילת מהעירייה לדו"ח  לשנת המס  2012.

כידוע לכם החל מיום 1.1.2012 מגיע לתושבי אילת הטבת מס של מתן זיכוי בשיעור של 10% בגין הכנסה מעסק, משכורת, ומשלח יד עד לגובה של 233,400 שקל בשנה,  שהופקה באזור אילת. לצורך קבלת הטבת המס יש להמציא אישור מעיריית אילת על היותכם תושבי אילת לפחות 12 חודשים רצופים. ברשות המיסים מבקשים כי תאריך קבלת האישור מהעירייה יהיה בשנת המס 2013, כלומר מי שהמציא למשרד אישור בתוך שנת 2012, צריך להביא אישור חדש. גם בני/בנות הזוג השכירים צריכים להמציא את האישור מהמעסיק נושא תאריך של שנת 2013 כשהוא חתום "נאמן למקור" או לחלופין לגשת לעירייה ולהביא אישור. את האישורים מצרפים לדו"ח השנתי והוא תנאי לקבלת הזיכוי. את האישור מהעירייה צריך להמציא מידי כל שנת מס חדשה. משרד העירייה שמפיק את האישור ממוקם במרכז "סיטי סנטר" קומה א'. יש להצטייד בתעודת זהות וספח. ניתן לקבל טופס מילוי במשרד או להוריד מאתר עיריית אילת – אישור תושבות לצרכי מס.

(12/4/2013)

ניכוי מס במקור מתשלום דמי שכירות

תשלום דמי שכירות לבעל המקרקעין מהווה הכנסה שעל השוכר  לנכות ממנה מס במקור בשיעור של 35% אלא אם המציא בעל המקרקעין (המשכיר) אישור על ניכוי מופחת או פטור. מדובר בחנות, מחסן, קרקע, או כל מקרקעין אחרים שמשמשים את עסקו של השוכר וההוצאה נדרשת בספרי העסק. חובת הבדיקה של השוכר  היא טרם עריכת הסכם השכירות ומסירת התשלום למשכיר וזאת כדי למנוע אי הבנות, בעיות, וטענות מצד המשכיר. הבדיקה נעשית באתר רשות המיסים – בדיקת ניכוי מס במקור וניהול ספרים. אם נמסרו צ'קים דחויים למשכיר חובת הניכוי היא לפי האישור הקיים ביום מסירת הצ'קים. בתשלום תקופתי יש לבדוק כל תקופה באתר רשות המיסים את האישור שקיים למשכיר. יש להדפיס את האישור ולשמור אותו כחלק ממערכת הנהלת החשבונות. כל הדיווחים החודשיים והשנתיים למס הכנסה על דמי השכירות מתבצעים על ידי המשרד. באחריותכם לקיים את הבדיקה והנוהל הנ"ל. הסנקציה על אי ביצוע ניכוי המס מהמשכיר היא תשלום המס מכיסו של השוכר בצירוף הצמדה ריבית וקנסות וקיימת בנוסף חשיפה לאי התרת ההוצאה בגין דמי השכירות ששולמו.

(3/4/2013)

תקרת הסכום הפטור ממס בעת קבלת מענק פרישה או פיצויי פיטורין מינואר 2013

בהתאם לסעיף 9(7א) לפקודת מס הכנסה, החל מינואר 2013 תקרת הפטור לפיצויים היא  מס' שנות העבודה של העובד כפול המשכורת האחרונה שלו,  אך לא יותר מסכום של 12,120 שקל ולפי הנמוך מביניהם. במקרה מוות התקרה כפולה. תשומת ליבכם שלמנהל ניתנה הסמכות להגדיל את סכום הפטור עד ל – 150% מגובה המשכורת החודשית ובלבד שאין לפורש זכויות לקצבה בגין שנות המס המזכות במענק הפרישה וזאת למי שפרש מיום 25 ליולי 2010.

(1/4/2013)

תשלום שכר בימי חג הפסח והחגים בכלל

עובד חודשי: זכאות לשכר מלא ללא קשר למס' ימי החג ולוותק של העובד.

עובד יומי /שעתי:  במידה והשלים 3 חודשי עבודה זכאי לתשלום 2 ימי חג הפסח.

כלל ימי החג בתשלום מלא: 2 ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 2 ימי חג הסוכות, 2 ימי חג הפסח, חג השבועות ויום העצמאות, ס"ה 9 ימים. עובד לא זכאי לתשלום עבור יום חג החל בשבת  אלא אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי/ צו הרחבה החל על העובד.

עובד לא יהודי: אם בחר לחגוג את חגי עדתו לא יקבל שכר בימי החג אך ימים אלה לא יזקפו על חשבון ימי חופשה שנתית.

(1/4/2013)

מס נוסף ל – "עשירים" החל מינואר 2013.

במטרה לצמצם את הגירעון בקופת המדינה נקבע כי יחיד יהיה חייב במס נוסף של 2% על כל הכנסה חייבת שמעל 800,000 שקל בשנה. החוק פורסם ב- 13/8/2012 ולכן במונחי שנת 2013 הסכום המתואם הוא 811,560 שקל. למעשה מדובר במס שולי של 50% על הכנסה חייבת מעל התקרה. חשוב לדעת שהמס יוטל על כל סוג של הכנסה והוא לא מוגבל לעסק , משלח יד ומשכורת.

(3/2/2013)

שכר המינימום למבוגרים מינואר 2013

לעובד חודשי בעד עבודה של עד 43 שבועיות – 4,300 שקל

לעובד יומי 5 ימים בשבוע –  198.46 שקל.

לעובד יומי 9 ימים בשבוע –  172.00 שקל.

לעובד שעתי – 23.12 שקל.

(2/1/2013)

ידועים בציבור אינם משפחה חד – הורית

בני זוג שאינם נשואים אך חיים יחדיו , משמע  "ידועים בציבור" ,  אינם יכולים לדרוש נקודות זיכוי י ע"פ סעיף 40(ב)(1) לפקודה. מדובר בזיכוי מס עבור ילדים במשפחה חד הורית. השופט א' אברהם מבית המשפט המחוזי בנצרת קבע כי המבחן לקבלת הזיכוי הוא ההורות ולא הזוגיות.

ע"מ 54773-03-11 עטיאס נ' פ"ש עפולה, ניתן ביום 23.12.12 מחוזי נצרת.

(30/1/2013)

תשלום המס בגין השכרת דירות בשיעור של 10%

הנני להזכירכם כי המועד האחרון לתשלום המס בגין השכרת דירות למגורים במסלול ה – 10% הוא יום ה- 31 לינואר 2013.  אי תשלום במועד יגרום לאיבוד ההטבה לתשלום המס המופחת.

(15/1/2013)

הגדלת אחוזי ההפרשה לפנסיה מינואר 2013

החל מיום 1.1.2013 אחוזי ההפרשה , עובד ומעביד גדלו לשיעור של 15% , וזאת בהתאם לצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק. יש ליישם זאת ממשכורות ינואר ואיליך. לידיעתכם , חובת ההפרשה אינה חלה על עובדת שטרם מלאו לה 20 שנים , עובד שטרם מלאו לו 21 שנים ועובד שהגיע לגיל פרישה חובה ומקבל קצבה.

(5/1/2013)

תשלום המס הצפוי בגין שנת 2012

עד ליום 31/1/2013 ניתן לשלם את המס או יתרתו , שצפוי להיות משולם בגין הדו"ח לשנת המס 2012 וזאת מבלי תוספת של ריבית והצמדה. תשלום המס עד ליום 28/2/2013 יזכה בהנחה של 50% מהריבית וההצמדה. לקוחות המעוניינים לשלם את המס, מוזמנים לתאם פגישה לבדיקת חבות המס הצפויה.
(2/1/2013)

שינוי בשיעור המע"מ במשק

החל מ- 1/9/2012 עלה שיעור המע"מ במשק  מ- 16% ל- 17%.

(12/9/2012)