hero-pic

מס הכנסה

מס הכנסה | ארז מדמוני

 

מאמרים בנושא מס הכנסה שכדאי לקרוא:

הפטור ממס על הפיצויים

השכרת דירות

לעבוד מהבית ולנכות הוצאות בדוח למס הכנסה

הקטנת נטל המס על הפיצויים

מיסוי התא המשפחתי

מהן הוצאות מוכרות

 

טפסים שימושיים בנוגע למס הכנסה

תצהיר בדבר נשואים החים בנפרד  טופס 101 לשנת 2013    אישור תושבות   אישור תושבות באילת   ביטול מקדמות טופס א   ביטול מקדמות טופס ב   ביטול מקדמות טופס ג   בקשה לסגירת תיק   בקשה לפריסת מענק פרישה  בקשה לקבלת מידע   בקשה לתיאום מס   בקשה לתיאום מס טופס 116   טופס 101    טופס 161 מעביד  טופס 161 עובד    טופס יפוי כוח מס הכנסה   בקשה לפתיחת תיק ותיק ניכויים ליחיד  פתיחת תיק ותיק ניכויים לתאגיד     הצהרת הון  דברי הסבר למילוי הצהרת הון  בקשה לפטור או הפחתת המס במקור

נגישות