hero-pic

היוון קצבה

היוון קצבה | ארז מדמוניארז מדמוני

                                                                                                     פורשים מעבודה ויוצאים לפנסיה?
                                                                                                     חשוב שתדעו מה זה – היוון קצבה
אקדים ואומר שהיוון קצבה היא "מתנה" שיכולה לקבל פורשת מעבודה שהגיע לגיל 62 ופורש מעבודה שהגיע לגיל 67 (למעט כוחות הביטחון שחל לגבם הטבה בעניין), ושעתידים לקבל קצבה/פנסיה חודשית ממעביד (תקציבית) , קרן פנסיה ותיקה, בטוח מנהלים וקרן פנסיה צוברת ושסכום הקצבה הוא 4,500 ₪ ומעלה בחודש. מה זה היוון קצבה? היוון משמעותו לקבל היום סכום חד – פעמי גדול מכסף קצבתי במקום לקבל את הקצבה בחלקים קטנים מידי כל חודש ולכל החיים. לדוגמא: אני צריך לקבל קצבה חודשית של 12,000 ₪ ועשיתי היוון של 25% לכל החיים. נניח שמשלם הקצבה משתמש במכפיל 180 לצורך חישוב ההיוון. אז במקום לקבל קצבה של 12,000 ₪ אני אקבל קצבה חודשית של 9,000 ₪ ועוד סכום חד – פעמי של 540,000 ₪. אני מדגיש שלאחר ההיוון חייבת להישאר קצבת מינימום של 4,500 ₪. בנוסף ניתן להוון בפטור ולא לייעד לקצבה סכומי כסף שנמצאים בקופות גמל הוניות שלא יודעות לשלם קצבה ושהופקדו בהם כספים מיום 1.1.2008, כספים שעל פי החוק הם כבר לא נזילים ומיועדים לתשלומי קצבה. מי שלא יהוון כספים כאלה למעשה משאיר אותם ליורשים פטורים ממס או יצטרך להעביר אותם לקופה שיודעת לשלם מהם קצבה חודשית. אני מדגיש שכל פנסיה מכל סוג, תקציבית, קרן ותיקה, בטוח מנהלים, צוברת , היא הכנסה חייבת במס הכנסה. גם הכספים הלא נזילים בקופות הגמל ההוניות הם כספים "צבועים" כחייבים במס. לאור כל זאת נשאלת השאלה מה יוצא לי מזה אם המשיכות האלה החד פעמיות, שנקראות היוון, חייבות במס?
כאן נכנס לתמונה תיקון 190 לפקודת מס הכנסה שעשה מהפכה בכל הקשור למיסוי קצבה. התיקון הזה הוחל מיום 1.1.2012 ומאפשר לפורשים לבצע היוונים פטורים ממס. מס הכנסה מעמיד "סל של פטור" שבשנת 2021 עומד על סך של כ – 800,000 ₪ ובשנת 2025 יעמוד על סך של כ – 1,000,000 ₪ ואומר לפורשים תשתמשו בסל הפטור הזה לפי הצרכים שלכם, תתכננו את המיסוי שלכם ותתפרו לכם "חליפת פרישה". מי שרוצה ינצל היוונים פטורים ו/או פטור על המענקים ו/או סכום חודשי פטור על הקצבה החודשית. האפשרות של ההיוון היא לדעתי גולת הכותרת של התיקון הזה. פורשים בגיל הזה יכולים לקחת סכומי כסף בפטור ממס ולהשקיע אותם ברכישת נכסים, סגירת חובות, עזרה לילדים ועוד.
ישנו מצב שאתם ממשיכים לעבוד, לא פורשים ממקום העבודה ובמקביל למשכורת מתחילים לקבל קצבה מקרן הפנסיה. זה קורה מניסיוני בעיקר עם נשים בקופות הפנסיה הוותיקות. מהקופה מתקבלים כספים מיוחדים חד – פעמיים למי שעבד יותר מ – 35 שנות עבודה וחלק מהכספים האלה הם קצבתיים ואפשר לעשות לגבם היוון פטור ולא לשלם עליהם את המס השולי. לגבי יתר הכספים המיוחדים יש גם מה לעשות ולא לשלם את המס אבל אני כותב היום על היווני קצבה. אז מה צריך לעשות כדי להוון בפטור? צריך לבצע הליך של "פרישה מדומה" מול מס הכנסה, בשפה המקצועית זה נקרא "קיבוע זכויות" ושם מרוויחים פעמיים גם היוון פטור וגם פטור ממס על הקצבה החודשית תוך שריון עתידי של פטור ממס על כספי פיצויים בפרישה הסופית. להליכים האלה יש מגבלת זמן מול הקופה ולעיתים גם מול מס הכנסה וצריך להיערך מראש כבר בשלב הגשת הבקשה לקבלת הקצבה מהקופה.
אני חוזר לפרישה הסופית, שם הפרישה מתחילה בטופס 161 מהמעסיק ואז העובד נדרש לטפל בטופס 161א' (מה אני רוצה לעשות עם הכסף?) וטופס 161ד' (קיבוע זכויות) ואולי גם טופס 116ג' (בקשה לפריסת מענקים והיוונים) וכאן בטופס 116 ג' יכול הפורש לבקש, לאחר שניצל את כל "סל הפטור" , לקחת סכום של כסף קצבתי חייב במס, לעשות "היוון חייב" ולפרוס אותו קדימה או אחורה 6 שנים ולנצל מדרגות מס נמוכות בד"כ כשמדובר על פריסה קדימה, ולקבל בחזרה את הכסף או חלקו שמס הכנסה לקחו מראש על ההיוון החייב במס. אני מציין שלא חייב לפרוס את ה – "היוון החייב" של הכספים הקצבתיים ואפשר לשלם את המס באותה שנה, כל מקרה לגופו של עניין. שימו לב שלא מדובר ב "משיכה שלא כדין" בשיעור מס של 35% או השולי לפי הגבוה, אלא במשיכה של הכנסה מ – "יגיעה אישית" חייבת במס שולי. את כל ההחלטות האלה צריך לעשות בסמוך לפרישה וקיבוע זכויות אפשר לתקן עד 120 יום, לאחר מכן זה חלוט ואי אפשר לתקן.
אתן דוגמא להטבת מס מיוחדת לפורשים באילת – לפורשים תושבי אילת ושימשיכו להיות גם תושבי אילת בעתיד, היוון קצבה חייב במס היא הכנסה שהפורש זכאי לקבל עבורה זיכוי במס בשיעור של 10% מגובה ההיוון בשנת ההיוון וגם עבור היוון קצבה חייב במס שבוצעה לגביה פריסה בשנים הבאות. צריך לדעת לנצל את זה כי מדובר בהרבה מאד כסף שאפשר למשוך ולפרוס בהטבת מס משמעותית ולהשאיר נטו גדול בכיס. הזיכוי הזה רלוונטי גם לתושבי יישובי ספר אחרים.
היוונים של קצבה אפשר לעשות לכל החיים, למס' שנים קצוב, בשיעורים שונים ( 5% , 10% , 25% וכיו"ב). יש שוני בין סוגי הקופות באפשרויות, בחלקן יש הגבלות ובאחרות אין. כתבתי לכם כאן על "קצה המזלג", המסר שלי אליכם הוא חד – משמעי לא לוותר על ליווי מקצועי בפרישה, קיבלתם מתנה מורכבת ממס הכנסה, תנצלו אותה.

האתר נבנה ע"י ניסן עובדיה AAA --- אחסון אתרים
נגישות