hero-pic

לעבוד מהבית ולנכות הוצאות בדוח למס הכנסה

לעבוד מהבית ולנכות הוצאות בדוח למס הכנסה | ארז מדמוניארז מדמוני

 

עוסק או שכיר  שמפעיל את עסקו  או חייב לשם עבודתו כשכיר לעבוד מהבית הפרטי שלו זכאי להפחית  חלק יחסי מהוצאות הבית לצורך בירור הכנסתו החייבת במס.

 עבודה מהבית היא עניין שבשגרה ויש לה יתרונות גדולים במיוחד לנשים המגדלות ילדים קטנים , ותלויות בשעות עבודה לא שגרתיות.

תרמה לתהליך הזה , רשת האינטרנט והטכנולוגיה של העברת המידע.

עבודה מהבית חוסכת את הצורך לשכור משרד ולהתחייב לשלם דמי שכירות לתקופה קצובה וגם חוסכת  תשלומי הוצאות  שנלוות לכך כגון ארנונה , חשמל  וכו'.

נשאלת השאלה , מה קורה עם הוצאות החשמל , הארנונה , ועד הבית , הריבית שמשולמת במשכנתא והפחת על הבית שקנינו או דמי השכירות ששילמנו? האם יש זכאות להפחית את ההוצאות האלה למרות שבאופיין הן הוצאות פרטיות?

סעיף 17 לפקודה מתיר לנכות מההכנסה החייבת הוצאות אשר היו כרוכות בייצור ההכנסה.

מאחר ומדובר בהוצאות בית מטבען הן מעורבות ולכן צריך להראות כי נדרשו  רק ההוצאות המשמשות לייצור ההכנסה. לדוגמא אם חדר אחד בדירה משמש לייצור ההכנסה ושטח החדר הוא25 מטרמרובע מתוך דירה ששטחה100 מטררבוע, נדרוש רק את החלק היחסי של 25% מההוצאות הנ"ל.

הוצאות מחשב (טונר /ניירות/תוכנות שנרכשו/ שירותי טכנאי וכדומה) אשר משמשות רק ליצירת ההכנסה כשכיר או כעצמאי תוכרנה במלואן.

לגבי שכיר מדובר בהוצאות שהשכיר מוציא בעצמו ואין המעביד משלם לו כהחזר הוצאות כמובן.

למרות ששלטונות המס לא ממהרים להתיר הוצאות אלה לשכירים, אין מניעה להתירן בניכוי גם לאלו אם ההוצאה הכרחית וחיונית לעבודתו (למשל עובד המוכרח להמשיך ולעבוד בערבים מביתו ולשם כך מקצה חדר ואין שום מגבלה חוקית להתיר את ההוצאה (לדוגמא הוצאות רכב של שכיר נאסרו בניכוי במפורש).

לגבי הריבית ששולמה במשכנתא בשנה מסוימת והדירה בבעלותכם, נוכל לנכות בהתאם לדוגמא לעיל 25% מכל הוצאות הריבית וההצמדה ששילמנו לבנק.

לאור העובדה שמדובר בדרך כלל בהוצאות ריבית לא מבוטלות הוצאות אלה עשויות לאפס לחלוטין את הרווח בדו"ח הכספי.

אציין כי הוצ' הריבית על המשכנתא בכלל ואלה שלא הותרו בניכוי בדו"ח הכספי  עשויות אף לגרום לפעמים למצב של הפסד לצורך מס בעת מכירה עתידית של הדירה. זהו המצב במקרים בהם סכום המכירה בניכוי כל העלויות של הדירה (עלויות הרכישה, עלויות להתאמת הדירה, הוצאות הריבית וכיו"ב) עולה על מחיר הרכישה של הדירה. הפסד זה ניתן יהיה לניצול בעתיד כנגד רווחים ממכירת נכסים אחרים, ואפילו כנגד רווח ממכירת מניות, ובכך לחסוך מס.

לגבי הוצאות פחת על  דירת המגורים –  ניתן לנכות מידי שנה 4% מעלות הדירה בניכוי שליש קרקע וכפול 25% בהמשך לדוגמא לעיל.

כדוגמא מספרית ניקח דירה שעלותה 600,000 שקל. בהתחשב בנוסחא לעיל תותר הוצאה בסך של 4,000 שקל.

כאשר מדובר בדירה שכורה נוכל לנכות 25% מדמי השכירות בהמשך לדוגמא לעיל רק אם בעל הדירה אינו זכאי לפטור או הקלה כלשהיא בגין ההכנסה ומדובר בנכס עסקי בלבד. יש לקבל מבעל הדירה אישור ממס הכנסה על פטור מניכוי מס במקור.

לחילופין ניתן על החלק העסקי בדירה השכורה לעשות הסכם בנפרד עם בעל הבית.

פחת על ציוד – ניתן לנכות הוצ' פחת (באחוזים שנתיים שנקבעו בתקנות מס הכנסה) בגין ציוד שנרכש לצורך העסק כגון מחשב , ריהוט משרדי וכיו"ב.

הוצאות טלפון – במידה ועיקר עסקו של הנישום הינו בביתו, יותרו בניכוי 80% מהחלק היחסי של הוצאות הטלפון (בכפוף לתקרות המנויות בתקנות). שיחות לחו"ל יותרו במלואם ובלבד שבוצע לגביהם רישום מדויק (תאריך, שעה,נושאה וכו').

לפני שאתם מעבירים את משרדכם הביתה חשוב שתהיו מודעים להשלכות נוספות של סיווג הדירה (כולה או חלקה) כדירה עסקית, למשל: ייקור תשלומי הארנונה או פגיעה בזכאותו של בעל הדירה לפטור ממס שבח במכירתה (רק אם מעל 50% משטח הדירה ישמשו לעסק).  

המלצתי היא להתייעץ עם בעל מקצוע בתחום לפני שמקבלים החלטות ומגישים דוחות.

 

 

האתר נבנה ע"י ניסן עובדיה AAA --- אחסון אתרים
נגישות
ארז מדמוני