hero-pic

הקטנת נטל המס על הפיצויים

הקטנת נטל המס על הפיצויים | ארז מדמוניארז מדמוני

פיצויי פיטורין ומענק פרישה – "פריסת המס".

כיצד נקטין את נטל המס.

 במאמר זה אכתוב על  הפיצויים שחייבים במס והדרך להקטין את המס הכנסה שמנוכה מיתרת פיצויים אלה. אתחיל בדרך השכיחה יותר והיא "פריסת מס". במאמרים הבאים אתמקד כל פעם בשיטה אחרת מפאת חשיבות הנושא.

את הפיצויים משלם המעביד ו/או קופת פיצויים מרכזית ו/או  קרן הפנסיה ו/או חב' הביטוח.

ברגע שנסתיימו יחסי עובד ומעביד והצגנו בפני המשלם את פירוט חישוב הפיצויים ואישור ממס הכנסה על נכונותם  ואחוז ניכוי המס מהם , ינוכה המס ע"י המשלם באופן מידי ואנו נקבל את היתרה בלבד.

שיעור המס על הפיצויים החייבים הוא בהתאם למס השולי של מקבל הפיצויים ולא יותר מ – 48% שהוא תקרת המס ליחיד בשנת 2012.

לדוגמא המס השולי שלכם 48% ויתרת הפיצויים החייבים במס שלכם הם 100,000 שקל. לאחר ההתחשבנות עם מס הכנסה יישאר לכם ביד סכום של 52,000 שקל ולמס הכנסה 48,000 שקל.

גם אם לא תמשכו את הכסף בפועל , והדוגמא הקלאסית היא הפוליסות לביטוחי מנהלים וקופות הגמל , משלמים אלה יעבירו למס הכנסה את המס שנקבע.

ישנה דרך להפחית את המס שנוכה והיא ע"י פריסת המס שנוכה , אחורה או קדימה.

על כל 4 שנות עבודה מגיעה לנו שנת פריסה אחת ולא יותר מ – 6 שנות פריסה.

גם במקרה של פריסה , מס הכנסה מנכה מראש את המס שנקבע ובשנה שבה שולמו לנו הפיצויים.

דוגמא לפריסה קדימה של הפיצויים והמס שנוכה:

עבדנו 16 שנים ופוטרנו במאי 2012. סכום הפיצויים החייב במס 100,000 שקל והמס 48,000 שקל , נלקח ע"י מס הכנסה ב –2012.

שנת המס

סכום הפיצוי שנפרס

סכום המס שנפרס

2009

25,000

12,000

2010

25,000

12,000

2011

25,000

12,000

2012

25,000

12,000

להלן הדגשים שלי בהתייחס לנתוני הטבלה:

אם לאחר הפיטורין או הפרישה לא תעבדו בכלל או תרוויחו הכנסה נמוכה ממשכורת , עסק או קצבה , תפרסו קדימה  ויהיה לכם סיכוי לקבל בחזרה כסף ממס הכנסה בכפוף להגשת דו"ח לכל שנה. לעיתים את כל סכום המס בסך של 12,000 שקל לכל שנה.

אם הכנסתכם גדלה לפני הפרישה או הפיטורין ובשנים הקודמות הייתה לכם הכנסה נמוכה  , תפרסו אחורה , ויהיה לכם סיכוי לקבל החזר כספי ממס הכנסה תלוי במס השולי שהיה לכם בכל שנה.

בקצרה , קבלת ההחלטה לכדאיות הפריסה תלויה בצפי ההכנסות העתידיות או בהיסטורית ההכנסות בשנים שלפני הפרישה או הפיטורין.

מועד הפיטורין או הפרישה גם הוא חשוב לעניין הפריסה.

אם פוטרנו עד לתאריך 30/09/xx   , שנת הפריסה הראשונה תהיה השנה שבה פוטרנו. אם בשנה זו הכנסתנו גבוהה , לא נרוויח החזר כסף בשנת הפריסה הראשונה.

אם פוטרנו לאחר התאריך 30/09/xx שנת הפריסה הראשונה תהיה השנה הבאה. אם נפרוס קדימה ולא תהיה לנו כלל הכנסה או הכנסה נמוכה , הרווחנו.

בכל מקרה של פריסה תתייעצו עם מקצוען במיסים ואל תקבלו החלטה לבד. לא ניתן לבטל את החלטת הפריסה כאשר נעשתה טעות וכתוצאה מהפריסה תשלמו יותר מס , בסופו של דבר , מאשר נוכה מאיתנו לפני הפריסה.

תכנון מס נוסף בפריסה:

עמדת מס הכנסה היא שאם פרסנו את הפיצויים קדימה ושנת הפריסה הראשונה היא השנה שבה קיבלנו את הפיצויים (כלומר פוטרנו או פרשנו לפני 30/09xx) אזי סכום הפריסה בשנה זו נחשב  כהכנסה מעבודה וניתן לקזז כנגד הכנסה זו הוצאות , הפסדים  מעסק ומשלח יד , ואם יש לנו פטור ממס כלשהוא אז גם הכנסה זו תהיה פטורה ממס.

אבל לגבי ההכנסות מהפריסה בשנים הבאות , מס הכנסה רואה בהן הכנסה לא מעבודה ולא ניתן לקזז מהן הוצאות הפסדים ופטורים כלשהם למעט נקודות זיכוי שלא נוצלו.

אם יש לכם יכולת לתכנן את  מועד הפרישה או הפיטורין ויש לכם תכנון עסקי עתידי , עשו זאת ונצלו את תכנון המס בשנת הפרישה הראשונה בהתאם למה שציינתי לעיל.

אני רוצה לציין שעמדת מס הכנסה לגבי ההכנסות מהפריסה בשנים הבאות בעניין אי יכולת הקיזוז מהכנסות אלה של הוצאות , ניכויים , זיכויים , והפסדים מעסק , שנויה במחלוקת. הפעם האחרונה שבית המשפט בישראל  דן בנושא זה הייתה בשנת 2007 בערעורו של שרל שבטון לבית המשפט המחוזי בתל אביב בעניינו נגד פקיד שומה תל-אביב-יפו 5 ונציבות מס הכנסה (עמה 001017/06) . מס הכנסה הפסידו בנושא העקרוני ביותר והוא אופי ההכנסה של הפריסה בשנים הבאות.

לדעתי ולדעת רבים הפרשנות של פסק הדין היא כי בית המשפט ראה את הכנסות הפריסה בשנים הבאות כהכנסה רגילה לכל דבר ועניין ולא  כפריסה טכנית בלבד אשר נועדה רק לצורך התחשבות בשיעורי המס והזיכויים ממנו בלבד. המשמעות היא כי במידה ונוצר לפורש הפסד מעסק שפתח לאחר פרישתו מהעבודה ,  במהלך שנות הפריסה יכול הוא לקזז את ההפסד  כנגד ההכנסה שמקורה בחלק החייב במס של מענק הפרישה שנפרס על פני שנות הפריסה .

מאמר זה נכתב בתמציתיות ולידיעה כללית ואין לראות בו תחליף לחוות דעת מקצועית.

האתר נבנה ע"י ניסן עובדיה AAA --- אחסון אתרים
נגישות