לידיעתך! החל מ -01/01/2021 תוכל/י להגיש דוחות להחזרי מס עבור השנים 2015 – 2020

פניה למשרד מקצועי מזרזת את תהליך החזרי המס לשכירים באילת ומביאה לטיפול יעיל ואומדן מדויק של החזרי המס הצפויים. פנייה זו חוסכת ללקוח זמן רב, טרחה וחוסר אונים שבמפגש מול רשויות המס. הגשת בקשה להחזר מס באופן עצמאי עלולה להעמיד את המבקש בסיכון כספי שכן ייתכן ולמעשה אתה חייב כסף למס הכנסה ובכך להרע מצבך.
כדי להימנע ממצבים שכאלו משרדינו מחובר למחשבי מס הכנסה וביטוח לאומי כך שמתאפשרת בדיקת מצב החשבון במוסדות המדינה באופן מיידי. כמו כן, משרדינו נהנה משירותים משפטיים בנושאי מיסוי ודיני עבודה ע"י צוות משפטנים מידי יום כחלק מעבודתנו השוטפת.

אופן טיפול בבקשה;
1. הבדיקה תעשה ללא תמורה למשרד.
2. תינתן תשובה תוך 14 ימים מיום המצאת כלל המסמכים הדרושים למשרד.
3. במידת הצורך, יילקח תצהיר ממבקש ההחזר (תצהיר על תקופות ללא העסקה לדוגמא ).
4. היה וישנו החזר מס, ייחתם ייפוי כוח לטובת הייצוג מס הכנסה וביטוח לאומי למשרד.
5. הבדיקה ותוצאותיה נשארים במשרד והמידע אינו עובר לגורם שלישי.

 

מה עושים ?

טספים שימושיים להחזרי מס

טופס 1301 דין וחשבון שנתי 2012    טופס 0135 בקשה להחזר מס 2012

טופס 1301 דין וחשבון שנתי 2006    טופס 1301 דין וחשבון שנתי 2007     טופס 1301 דין וחשבון שנתי 2008    טופס 1301 דין וחשבון שנתי 2009. טופס

1301 דין וחשבון שנתי 2010.  טופס 1301 דין וחשבון שנתי 2011.  טופס 1312א אישור תושבות.   טופס 1516 בקשה לפטור ממס.

טופס 4435 הודעה בדבר בחירת בן זוג רשום.   טופס 4440 הצהרת בני זוג החיים בנפרד.  טופס 116א בקשה לזיכוי ממס בגין נטול יכולת

טופס 118 זיכוי לאדם שחזר לעבודה 2006 – 2007.  טופס 119 זיכוי לתואר אקדמי משנת 2008.  טופס 119 זיכוי לתואר אקדמי עד 2008.

 טופס 127 תעודה רפואית זיכוי בעד נטול יכולת. טופס 0135 בקשה להחזר מס 2006. טופס 0135 בקשה להחזר מס 2007. טופס 0135 בקשה להחזר מס 2008.

 טופס 0135 בקשה להחזר מס 2009.  טופס 0135 בקשה להחזר מס 2010. טופס 0135 בקשה להחזר מס 2011.  טופס 169א קביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה.

 

ארז מדמוני רחוב ברנע 430/3 אילת ת.ד 7192 מיקוד 88560 פקס מרכזי: 08-6374460, מרכזייה: 08-6374450.