hero-pic

אזור סחר חופשי באילת

אזור סחר חופשי באילת | ארז מדמוני

הטבות מס לעניין מס הכנסה ומע"מ בחוק אס"ח באילת

הקדמה.

באוגוסט 1985 פורסם חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים) התשמ"ה-1985 (להלן: "החוק"). מטרת החוק והתקנות שהותקנו מכוחו הייתה לסייע בפיתוח אזור אילת , לעודד הגירה של עסקים לאילת ולהגדיל את התיירות הנכנסת.

בקצרה, החוק ביטל את המע"מ באילת (כל העסקאות מכר ושירות בתוך אילת פטורות ממע"מ).  רכישת טובין מעוסק צפוני לעוסק תושב אזור אילת היא בשיעור מע"מ אפס. לעניין מס הכנסה: הייתה הטבה חודשית בשיעור של 20% למעסיק בגובה כל תשלום שכר העבודה של כל העובדים , הטבה זו לא ניתנה לבעלי שליטה בחברה ולא ניתנה למעסיק יחיד בגין העסקת קרובו. במסגרת חברה ההטבה כן ניתנה לקרוב של בעל שליטה. ניתן זיכוי במס ליחיד בגין הכנסתו מעבודה , עסק ומשלח יד בשיעור של 10% ללא הגבלת תקרה. ניתנה הטבה בדמות מענק (פחת נוסף או פחת אילתי) בשיעור של 50% מהעלות המקורית בגין רכישת נכסים.

אין ספק שהעיר אילת פרחה ושגשגה בעקבות החוק ואף היגרו איליה לא מעט משפחות ממרכז הארץ.

הטרגדיה של החוק.

החוק עבר במהלך השנים כרסום , בעיקר בגלל עברייני מס שניסו להבריח סחורות מחוץ לאילת כגון תכשיטים , סיגריות, בירה , מוצרי חשמל ועוד , כאשר הרווח הוא לקנות בשיעור מע"מ אפס על פי החוק ולהבריח את הסחורות לממכר מחוץ לאילת. כמו כן,עסקאות שהתבצעו במרכז הוצהרו ככאלו שבוצעו באזור סחר אילת כדי ליהנות מפטור ממע"מ בעסקה במרמה.

הענישה כלפי אותם עבריינים הייתה סלחנית והמחוקק, במטרה לטפל בבעיה, העדיף לשנות את החוק ובכך להביא לפגיעה בתושבי העיר אילת. במקום שעברייני מס בסדר גודל כזה שהורסים כלכה של עיר שלמה ישבו בכלא למס' שנים בתי המשפט גילו כלפיהם רחמים ואלו שלחו אותם הביתה עם הסדרי טיעון וקנסות זעומים. לפיכך, נותרו תושבי אילת וכלכלתה עם חוק אס"ח מדולל ועלוב. באופן זה בוטל הפטור ממע"מ על סיגריות ,בירה ותכשיטים. מנקודה זו חוק אס"ח הלך ונשחק בהדרגה וגם ניסיונם של ראשי העיר בתקופות בהן בוצעו השינויים לא הצליח לשמר הסדרי החוק הקיימים.

עניינה של חברת פדני תכשיטים בע"מ הנידון בפס"ד של בית המשפט השלום תל אביב- יפו החיש את המחוקק לבצע שינויים בחוק ולהביא לביטול הפטור ממע"מ על תכשיטים ושעונים.

במהלך החקירה נגד חברת פדאני החליטו רשויות מע"מ לבטל לחלוטין את הפטור על התכשיטים. מי שמעוניין לקרוא את הסדר הטיעון וללמוד כיצד חברה כזו מביאה לשינויי חקיקה המשפיעים על עיר שלמה מוזמן לקרוא את הכרעת הדין 002268/02 מתאריך 23/1/2003. להלן קטע מתוך פס"ד המפרט את שיטות התחבולה במטרה להימנע מתשלום מע"מ.

"הנאשמים הורשעו על פי עובדות כתב האישום כי נקטו שיטות ותחבולות שונות במטרה להימנע מתשלום המע"מ החל על עסקותיהם. כתב האישום מדבר באישום הראשון על עסקאות מכר שנעשו בת"א ובירושלים והחשבוניות בגין עסקאות אלו הוצאו מסניף החברה באילת כעסקאות הנהנות מפטור ממס וזאת ללא ידיעת מרבית הלקוחות.

באישום השני נשלחו הלקוחות לאילת לקבל את הסחורה שמכרו בסניפים בירושלים ובת"א כאשר הסחורה נשלחה לסניף באילת במיוחד בכדי שהעסקה תהיה פטורת מס.

דרך שלישית בה בחרו הנאשמים להתל ברשויות המס ייצוא באמצעות נוסע, במסגרתה לקוחות אשר לקחו פריטים בסניפים בירושלים ובת"א נשלחו לקבל את הפריטים בשדה התעופה בדרכם לחו"ל כאשר הפריטים מיועדים לייצוא אף שלא כך היה. כמו כן, ביצעו הנאשמים עבירות בכך שפשוט לא דיווחו על חלק מהעסקאות ולא הוציאו בגינם עסקאות מס כנדרש".

זו רק דוגמא אחת מיני רבות על עברייני מס שהזיקו לחוק אס"ח במהלך שנות קיומו.

בתחומי הכלכלה המקומית; קמעונאות ושירותים, הפטור ממע"מ לא בא לידי ביטוי במחירים שגבו סוחרי העיר מתושבי אילת ותיירה. על אף היות אילת אזור סחר חופשי קמעונאים גובים מחירים מופקעים מהציבור ולפיכך התייר נותר מבולבל – מחד מדובר באזור סחר חופשי ומאידך המחירים אינם עולים בקנה אחד עם תחושה זו. העניין עורר ביקורת ציבורית רבה בה נכתב חדשות לבקרים בעיתונות על יוקר התיור באילת. המחירים המופקעים והשתוללותם של קמעונאים עודדו את המחוקק בעידודם של  "נערי האוצר" לשים את נושא ביטול חוק אס"ח על השולחן עת עריכת  התקציב ולהביא לקיצוץ בהטבות מבלי לבדוק כלל שיקולים מקצועיים. נדמה כי האוצר מנסה "להעניש" את תושבי העיר אילת על רדיפת הבצע ויוקר התיור. קברניטי העיר הוציאו מאות אלפי שקלים על קמפיינים לטובת העיר אילת בכל פעם שנושא ביטול החוק עלה לכותרות במטרה להילחם ואף להתחנן בפני חברי הכנסת על עתידה של אילת. גם בבחירות לכנסת האחרונה שבה מכהן יאיר לפיד בממשלה כשר האוצר, העלו באוצר את נושא ביטול הפטור ממע"מ באילת כמו שפן ששולף הקוסם מהכובע וראש העיר המכהן מר מאיר יצחק הלוי נאלץ לצאת למגננה רחבת היקף ומסע שכנועים בכנסת על מנת להעביר את רוע הגזירה. במקביל, אנשים מביני עניין פעלו לטובת העיר במישור הארצי כמו ירון גינדי נשיא לשכת יועצי המס המכהן, שהתנגד נחרצות לביטול הפטור, ואני מצטט מדבריו  "עסקים באילת מתמודדים עם תנודתיות חריפה בין חודשי הקיץ והחורף, כאשר רווחי הקיץ אמורים לכסות את הפסדי החורף. ברגע שיוחל מע"מ על אילת, עסקים רבים יקרסו, והדבר יביא לאובדן מקומות עבודה רבים. במקביל, אילת מתמודדת עם תחרות עזה מול אתרי תיירות בכל אגן הים התיכון. החלת מע"מ על אילת תפגע בחלק מאטרקטיביות המקום, המושכת אליה תיירות". רק בחודש מאי 2013 התבשרנו סופית שהגזירה לא תיכלל בתקציב הדו – שנתי של הממשלה.

בעניין הטבות המס הכנסה שכורסמו בחוק אס"ח ניתן לומר שהאשמה העיקרית היא ניצול של החוק ובמיוחד בעניין העסקת עובדים ויצירת מצגי שווא של התאגדויות פיקטיביות וכל זאת על מנת לנצל את ההטבה למעסיק בשיעור של 20% ובמיוחד בתאגידים , טרם שינויו של החוק בעניין ביטול הטבת המס למועסקים שהם קרוב של בעל שליטה.

תמצית של מה היה ומה נותר לאילת בחוק אס"ח , יישובי ערבה והנגב , לעניין מס הכנסה. תחולת חוק אס"ח – שנת המס 1985. תחולת חוק הנגב – שנת המס 2001.

 

 

תקרה

חוק אס"ח

תקרה

ישובי ערבה

תקרה

חוק הנגב

 

 

 

           בשנת 2000

אין

10%

122,880

7%

0

0

 

 

 

           בשנת 2001

אין

10%

123,000

7%

83,750

10%

 

 

 

           בשנת 2002

אין

9%

124,800

6%

123,000

7%

 

 

 

           בשנת 2003

אין

4%

135,600

2.5%

131,280

3%

 

 

 

           בשנת 2004

 

בוטל

 

בוטל

 

בוטל

 

 

 

           בשנת 2012

233,400  

10%

 

בוטל

 

בוטל

 

 

 

 בשנת 2013     

 

236,760  

10%

 

 

 

 

 

 

 

 בשנת 2014

 241,320   10%

 

 

הזיכוי לפי חוק אס"ח לא מוגבל בתקרה ובנוסף ניתן  להחיל את הזיכוי לפי חוק יישובי הערבה , (שמוגבל בתקרה). עד וכולל שנת המס 2002 היה ניתן להחיל זיכוי זה גם על הכנסה שלא מעבודה שהופקה בתוך ומחוץ לאילת. משנת המס 2003 בוטל הזיכוי על הכנסות שלא מעבודה לפי חוק זה והוא ניתן על הכנסה מעבודה ויגיעה אישית בלבד. למעשה בשנת המס 2003 אין זיכוי על הכנסות שלא מעבודה בכל מסלולי הזיכוי. הטבת המעסיק באילת בשיעור של 20% בגין העסקת עובדים באזור אילת בלבד , נותרה ללא  שינוי. הטבה זו  לא ניתנת בגין העסקת קרוב אצל יחיד , ובתאגיד לבעלי שליטה. בשנת המס 2004 בוטל הפחת הנוסף בגין רכישת נכסים באילת ויישובי הערבה בשיעור של 50% מהעלות. בוטלה הטבת המס בגין העסקת קרוב של בעל שליטה בחברה. המס בגין העסקת קרוב של בעל שליטה בתאגיד ישולם במלואו כמו אצל יחיד המעסיק את קרובו. הטבת הפחת הנוסף לעניין ניכוי לבעלי נכסים על פי תקנות מס הכנסה , (הנחות ממס על הכנסות של תושבי אילת ויישובי הערבה), התשל"ו – 1975 (להלן – "ההנחיה"), חזרה  בחודש 12/2008 בהוראת היועץ המשפטי של נציבות מס הכנסה מר משה מזרחי , אך רק עבור נכסים שנרכשו עד ליום 30.6.2003. בעקבות הנחיה זו תוקנו דוחות המס של הנישומים הנוגעים בדבר. את התיקון אחורה ולשנים הפתוחות היה ניתן לבצע רק עד ליום 31.12.2010. ביום 1.1.2006 בוטלה חלקית הטבת המס בשיעור של 20% למעסיק באילת. במקום לקבל הטבה בשיעור של 20% קולקטיבית בגין כל העובדים , ההטבה הפכה להיות פרטנית ועבור שכרו של כל עובד בנפרד. ניתן להבין מהטבלה שלאחר התדרדרות של שנתיים , בוטל לחלוטין הזיכוי במס בשיעור של 10% לתושבי אילת. ביום 1.1.2012 , לאחר 8 שנים , הוחזרה הטבת המס בשיעור של 10% לתושבי אילת במסגרת חוק אס"ח ובגרסה מצומצמת ביחס לחוק הקודם , כשהיא מוגבלת בתקרה מכסימלית של 233,400 שקל.

לסיום , אני מקווה שלא רק נשמור על ההטבות הקיימות אלה גם נרחיב אותן ולא ניתן סיבה לאוצר המדינה לשלול מהעיר הטבות באופן סיטונאי כמו בעבר כי הפעם נישאר בלי כלום.

                                                            -סוף-

  היבטי מעמ במכירת חבילות נופש באילת   שירותי ניהול לבתי מלון במעמ אפס  בקשה להחזר מעמ ביבוא לאילת

אישור תושבות לעניין חוק אסח   נוהל החתמת תיעוד בדיעבד        דף הנחיות בדבר הכנסת והוצאת טובין לאסח

 

נגישות